Polityka prywatności

Polityka prywatności, Datenschutzerklärung

Polityka prywatności zgodnie z DS-GVO, ZENNER Beteiligungen GmbH, ważna od 25 maja 2018 r., Patrz również https://dsgvo-gesetz.de/

Twoje dane osobowe są twoje i to twoje podstawowe prawo do dysponowania nimi. Twoje dane, które nam powierzyłeś, chronimy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem i nie będziemy Cię nadużywać. Mamy tendencję do biernej roli.

W poniższym oświadczeniu przestrzegamy naszego prawnego obowiązku informowania i informowania klienta o przechowywaniu danych, rodzaju danych, ich celu i naszej tożsamości. Powiadomimy Cię również o pierwszej transmisji i rodzaju przesyłanych danych.

1. Przedmiot ochrony danych
Przedmiotem ochrony danych są dane osobowe. Są to szczegóły dotyczące osobistych lub materialnych okoliczności konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Takich jak nazwa, adres pocztowy, adres e-mail, ale także dane o użytkowaniu, takie jak adres IP komputera.

2. Automatyczne anonimowe gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych
Automatycznie zbieramy, przetwarzamy lub wykorzystujemy informacje nieosobowe, które Twoja przeglądarka przekazuje nam (pliki cookie).

Jeśli jesteś klientem u nas w sklepach Zenner, e. zamów przez Ebay, Amazon, Rakuten, Webinterpret lub www.zennershop.de, wprowadź swoje imię i nazwisko, adres rozliczeniowy i / lub adres dostawy, adres e-mail i numer telefonu w oprogramowaniu Shopware. Te dane są przechowywane za pośrednictwem Magnalister (patrz https://www.magnalister.com) w serwisie eBay, Amazon, Rakuten na dostępnym dla nas serwerze, na którym oprogramowanie firmy Shopware (patrz https://de.shopware.com) , działa nasze oprogramowanie sklepowe.
Tylko osoby, z którymi mamy umowę dotyczącą ochrony danych i do którego mamy dostęp.

Dla każdego rekordu Ebay, Amazon, Rakuten lub Zennershop klient ma nazwę użytkownika i hasło. Może zachować własne dane lub usunąć samego siebie. Jeśli hasło zostało zapomniane, może poprosić o nowe.

Zapisy obejmują:
Typ / wersja przeglądarki, - system operacyjny, URL strony odsyłającej (źródło łącza), adres IP (nazwa hosta używanego komputera), czas żądania serwera
W przypadku większości przeglądarek internetowych można wybrać ustawienie za pomocą funkcji "Ustawienia" na pasku menu, aby przeglądarka klienta nie akceptowała nowych plików cookie w przyszłości lub wyłączyć pliki cookie, które zostały już odebrane. Może to jednak prowadzić do utraty poszczególnych funkcji strony internetowej. Jeśli jednak chcesz ograniczyć użycie plików cookie, upewnij się, że każdy komputer i każda przeglądarka, z którą współpracujesz, ma pożądany poziom ochrony.

2a Zezwolenie na reklamę e-mail

Dokonując rejestracji w zennershop.de, Ebay, Amazon lub Rakuten na nasz bezpłatny biuletyn, wyraźnie wyrażasz zgodę na regularne otrzymywanie od nas interesujących ofert e-mailem. Twój adres e-mail nie zostanie udostępniony innym firmom. Użytkownik może wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie swojego adresu e-mail do celów promocyjnych w dowolnym czasie, z przyszłym skutkiem na piśmie lub usunąć znacznik wyboru.

2b. Kontakt za pośrednictwem "Kontakt" lub Wadliwy produkt przez odwołanie:

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularzy, przekaż nam również zgodę na kontakt z Tobą. W wiadomości e-mail zobaczysz swoją zgodę na słowo "prywatność": o wartości 1. W ten sposób wypełniliśmy nasz obowiązek dostarczenia dokumentacji.

3. Indukowane gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych
Zasadniczo zbieranie, wykorzystywanie lub wykorzystywanie danych osobowych nie jest wymagane do korzystania z naszych stron internetowych w celu zbadania naszego programu dostaw zennershop.de lub Ebay, Amazon lub Rakuten. Takiego nie robimy.
W przypadku zbierania, przetwarzania lub wykorzystywania danych, tylko w przypadku, gdy klient dobrowolnie określi dane osobowe lub zadzwoni do nas telefonicznie lub pisemnie lub ustnie, w celu przetwarzania zamówień lub subskrypcji, w celu utworzenia tych danych w formie elektronicznej. Może to być konieczne w następujących przypadkach:
Imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, metoda płatności (PayPal, Amazon Pay, przelew bankowy, karta kredytowa, płatność na konto)

4. Przesyłanie danych zi do innych krajów

4a) Przekazywanie danych zi do Unii Europejskiej
Zawsze przekazuje zebrane wszelkie dane, o ile nie są one wykorzystywane do prowadzenia księgowości i zamówień na eBay, Amazon, Rakuten, WebInterpret i zennershop.de i Bezahluns- lub do celów dostarczania Państwu bzw.an firma DPD, DHL, niemiecki Post i UPS.

Dane te mogą być przekazywane do przetwarzania zamówień i dostawy z zagranicy, pod warunkiem, że sklep internetowy (Ebay, Amazon, Webinterpret) korzysta z domeny za granicą. W tym przypadku istnieje umowa z zagranicznymi sklepami.

Zasadniczo nie sprzedajemy żadnych danych ani w Niemczech, ani w Unii Europejskiej.

Webinterpret jest dostawcą usług, który prowadzi dla nas sklepy i tłumaczenia na Ebay i Amazon za granicą, aby klienci europejscy mogli również zamówić u nas.

Webinterpret S.A.S, spółka z kapitałem zakładowym w wysokości 2,661,854,23 euro, zarejestrowana pod adresem
Registre du Commerce et des Sociétés (RCS, handlowych i rejestrów spółek) w Grasse pod numerem RCS 501 216 071, z siedzibą w 1501 Route des Dolines-Le Theleme, Sophia Antipolis 06560 Valbonne, Francja. Firma ta przesyła zlecenia z danymi klientów z naszych zagranicznych sklepów Ebay i Amazon. Te zamówienia są zbierane na Ebay.de i Amazon.de i będą przesyłane za pośrednictwem Magnalister w zennershop.de.


4b) Przesyłanie danych zi do krajów pozaeuropejskich.

Dane osobowe klientów lub użytkowników z krajów pozaeuropejskich zostaną przekazane do krajów pozaeuropejskich wyłącznie w celu przetwarzania zamówień, jeśli Komisja UE zaświadcza zainteresowanym państwom "odpowiedni poziom ochrony". Jeśli tak nie jest, my, jako nadawca danych, zapewniamy "odpowiednie gwarancje" dla ich bezpieczeństwa. Jeśli nie jest to możliwe, odrzucamy zamówienie i usuwamy dane. To zabezpieczenie jest oparte na umowach z portalami internetowymi, które zapewniają nam zgodność z DS-GVO. Nie przekazujemy danych od europejskich klientów UE do krajów pozaeuropejskich, ponieważ powstrzymujemy sklepy przed kupowaniem europejskich klientów spoza UE ze względów bezpieczeństwa danych.

Przekazujemy wyłącznie dane na temat realizacji zleceń na eBay, Amazon, Rakuten, WebInterpret i zennershop.de i Bezahluns- lub do celów dostarczania do was bzw.an firmy DPD, DHL, UPS i Poczty Niemieckiej.

Dane te mogą być przesyłane zi do krajów pozaeuropejskich, pod warunkiem, że sklep internetowy Ebay, Amazon lub Webinterpret korzysta z domeny w pozaeuropejskich krajach. W tym przypadku istnieje umowa z portalami internetowymi zagranicznych sklepów. Są to w szczególności sklepy w serwisie eBay w USA i Kanadzie oraz Australii

Zasadniczo nie sprzedajemy żadnych danych, szczególnie w krajach poza Europą.

Webinterpret jest dostawcą usług, który prowadzi sklepy i tłumaczenia dla nas na Ebay i Amazon za granicą, dzięki czemu klienci spoza Europy mogą zamówić u nas.


5. Wykorzystanie danych użytkowania do fakturowania
Używamy dane o użytkowaniu o zakończeniu procesu utylizacji także, o ile są wymagane dane dla celów rozliczeniowych klienta lub naszych zeznań podatkowych (takie dane księgowe są anulowane w formie elektronicznej lub drukowanej 10 lat). Zbieramy dane użytkowe klienta dotyczące korzystania z różnych mediów takich jak Ebay, Amazon, Rakuten i Zennershop w Shopware, o ile jest to wymagane do fakturowania. Aby wypełnić obowiązujące ustawowe, ustawowe lub umowne okresy przechowywania, usługodawca lub my możemy zablokować i zarchiwizować dane.

Jedynie inspektor ochrony danych, kierownictwo i pracownicy, którzy przetwarzają i dostarczają towary, mają dostęp do danych związanych z klientem. Są to obecnie nasi trzej pracownicy. Zobowiązali się oni na piśmie do zachowania poufności danych zgodnie z DSGVO.

6. Ujawnianie danych stronom trzecim
Dostarczamy informacje rozliczeniowe innym usługodawcom lub stronom trzecim w zakresie niezbędnym do ustalenia wynagrodzenia i rozliczeń z użytkownikiem, gdy istnieje umowa z osobą trzecią. (Przykład: PayPal, Amazon Pay, Spedytor taki jak DPD, DHL, UPS i inne). Mamy zawarta z osobą trzecią o kolekcji wynagrodzenia, możemy zapewnić tę trzecią stroną dane rozliczeniowe, w zakresie niezbędnym do tego celu. Do celów badań rynkowych innych dostawców usług mogą być przesyłane wyłącznie zanonimizowane dane dotyczące użytkowania. Podpisaliśmy umowy ze wszystkimi partnerami, którzy korzystają z naszych danych. Są to głównie Ebay, Amazon, Rakuten, DHL i DPD, UPS, PayPal, Amazon Pay i Vereinigte Volksbank e.G. Dostosowały one twoją politykę prywatności do GDPR i zapewniają, że dane są traktowane zgodnie z tym prawem.

6a. W przypadku płatności przez PayPal, kartą kredytową za pośrednictwem PayPal, poleceniem zapłaty za pośrednictwem PayPal lub - jeśli jest oferowany - "zakupem na konto" za pośrednictwem PayPal, przekażemy dane dotyczące płatności do PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwany dalej "PayPal"). rezerwy PayPal dla płatności kartą kredytową poprzez metody PayPal, obciążenie rachunku za pośrednictwem systemu PayPal - Przed przeprowadzeniem kontroli kredytowej „zakupu na rachunek” za pośrednictwem systemu PayPal - jeśli oferowane. Wynik kontroli kredytowej statystycznego prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania jest wykorzystywany przez PayPal w celu podjęcia decyzji o udostępnieniu odpowiedniej metody płatności. Informacja kredytowa może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. Wartości wyniku). O ile wartości wyniku są uwzględnione w wynikach ratingu kredytowego, opierają się one na naukowo uznanej procedurze matematyczno-statystycznej. Obliczanie wartości wyniku obejmuje między innymi dane adresowe. Pozostałe informacje o ochronie danych, w tym celu używane biur kredytowych, należy zapoznać się z polityką prywatności PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

6b. Przetwarzanie zamówienie Amazon poprzez Usługodawcy Amazon (Amazon EU S.à R.L., 5, Rue Plaetis 2338, Luksemburg), dane zamówienie są dostarczane z Amazon, aby umożliwić nam przetworzyć zamówienia. Twoje dane osobowe zostaną przesłane do Amazon tylko w celu przetworzenia zamówienia online. Szczegóły dotyczące ochrony danych w Amazon oraz polityka prywatności z Amazon można obejrzeć pod następującym linkiem: http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401

6c. Wykorzystanie filmów (np. Youtube, Vimeo)

Ta strona internetowa korzysta z funkcji osadzania na Youtube, aby wyświetlać i odtwarzać wideo dostawcy "Youtube". W tym przypadku wykorzystywany jest rozszerzony tryb prywatności, który zgodnie z informacjami o dostawcy zapisuje informacje o użytkowniku tylko podczas odtwarzania / wideo w ruchu. Kiedy rozpoczyna się odtwarzanie osadzonych filmów z YouTube, dostawca "Youtube" używa plików cookie do zbierania informacji o zachowaniach użytkowników. Według wskazówek "Youtube" są one używane między innymi do przechwytywania statystyk wideo, poprawy przyjazności dla użytkownika i zapobiegania nadużyciom. Niezależnie od odtwarzania odtwarzanego filmu, za każdym razem, gdy odwiedzasz tę stronę, będziesz podłączony do sieci Google "DoubleClick", co może spowodować dalsze przetwarzanie danych bez naszego wpływu.
Aby uzyskać więcej informacji na temat prywatności w „YouTube” można znaleźć w polityce prywatności dostawcy w: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

7. Reklama, badania rynku, projektowanie oparte na potrzebach telemediów
Możemy gromadzić dane dla celów rozliczeń podatkowych, reklamy, badania rynku lub do zindywidualizowanej konstrukcji profili użytkowników Telemedia użyciu pseudonimów.
Profile użytkowania nie są łączone z danymi o właścicielu pseudonimu. Przeciwko wykorzystywaniu danych do celów reklamy, badania rynku lub projektu popytu zorientowanej Telemedia masz prawo do prawa odstąpienia od umowy, która zobowiązuje nas, aby usunąć te informacje poprzez nieformalną Anscheiben do info@zennershop.de. Ty jako klient możesz również usunąć dane w Shopware w www.zennershop.de za pośrednictwem Passowort.

8. Nieletni
Jesteśmy szczególnie zainteresowani zapewnieniem ochrony danych osobowych dzieci. Z tego powodu nie ma wiedzy na temat gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osób nieletnich, chyba że opiekunowie wyrazili na to zgodę. Kiedy uznają, że nieletni wprowadzić bez odpowiedniej zgody nawet danych osobowych rodzicielskiej i chcesz kupić lub dane osobowe mają być zawarte w takim osobom, będziemy natychmiast usunąć te informacje i rozkazy. Stajesz się zdolny do pracy od 18 lat.

9. Prawo do informacji i prawo do przeglądania, poprawiania lub usuwania danych w samym sklepie za pomocą hasła
Klient lub użytkownik zawsze ma możliwość zażądania informacji za pośrednictwem nieformalnej liście do info@zennershop.de o przechowywanych danych osobowych, w tym te odnoszące się do pochodzenia danych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane jak również cel przechowywania. Klient znajdzie również niezbędne komponenty na fakturach, które przechowywaliśmy dla dostaw towarów. Na życzenie generujemy nowe hasło dla klienta, które możemy mu powiedzieć i które następnie może zmienić.

Na życzenie możemy przekazać dane osobowe tylko zainteresowanym osobom, jeśli potrafisz jednoznacznie zidentyfikować siebie i jeśli jesteśmy pewni, że jesteśmy właściwą osobą. Kryteria są dokumentowane wewnętrznie.

10. Dane osobowe w związku z ustaleniem podatku VAT i rocznego bilansu Zenner Beteiligungen GmbH.

Aby spełnić dodatkowe wymagania urzędu skarbowego, faktury i dowody dostawy są bezpiecznie przechowywane przez klientów i dostawców w formie elektronicznej lub drukowane w plikach w archiwum. Ty i doradca podatkowy do miesięcznika księgowego. Dane te są przechowywane przez 10 lat, a następnie niszczone.

11. Usuwanie, blokowanie i prawo do zapominania danych osobowych
Zobowiązujemy się do usunięcia danych osobowych przetwarzanych do naszych własnych celów, gdy tylko ich wiedza nie będzie już potrzebna do celów przechowywania. Ogólnie rzecz biorąc, wiadomości e-mail starsze niż 12 miesięcy są usuwane regularnie, chyba że wiadomości e-mail zawierają niekompletne procesy. Miejsce skasowania jest blokadą, o ile ustawowe, ustawowe lub umowne okresy przechowywania wykluczają usunięcie. Powód, aby wierzyć, że mogą być naruszone przez wykreślenie uzasadnionych interesów osoby zainteresowanej lub odwołania z powodu danego typu pamięci nie jest możliwe lub tylko z nieproporcjonalnego wysiłku. Dane osobowe Ebay, Amazon, Webinterpret i Rakuten mają w swoich sklepach Zenner tylko skończone życie poniżej roku. Możesz przeczytać więcej w oświadczeniach o ochronie prywatności tych firm.

Ponadto zawsze możesz zablokować, poprawić lub usunąć swoje dane zebrane od nas. Zostaniesz również usunięty, jeśli cofniesz swoją zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie twoich danych osobowych. Jeżeli odwołanie ma miejsce w trakcie trwającej transakcji biznesowej, anulowanie następuje niezwłocznie po jej zawarciu.

Dalsze prawne odwołanie lub blokowanie pozostają nienaruszone.

12. Środki techniczne i organizacyjne, inspektor ochrony danych.
Zobowiązujemy się do podjęcia środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia wdrożenia przepisów dotyczących ochrony danych, pod warunkiem, że wysiłek jest proporcjonalny do zamierzonego celu ochrony. Podczas komunikacji przez e-mail pełne bezpieczeństwo danych nie może być zagwarantowane we wszystkich przypadkach, dlatego zalecamy wysłanie poufnych informacji lub porozmawiać z nami przy użyciu eBay, Amazon, Rakuten tylko swoje portale e-mail do ponieważ są dobrze chronione przed spamem i ryzykiem. Jeśli chcesz skontaktować się z nami bezpośrednio, skorzystaj z formularza kontaktowego na stronie www.zennershop.de. Chociaż mamy mniej niż 10 pracowników, wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Wykazał swoje umiejętności poprzez kursy i studia literaturowe. Funkcjonariusz ds. Ochrony danych w ramach tej funkcji nie jest podporządkowany kierownictwu, a zatem jest niezależny. Zapewnia, że ​​dane nie docierają do stron trzecich bez upoważnienia i że prawo jest przestrzegane zgodnie z DSGVO.

 13. Podręcznik dotyczący ochrony danych. 1

Stworzyliśmy Instrukcja prywatności w obsłudze i odzyskiwania danych są zdefiniowane entspechend prawa i umów z firmami i dostawcami usług zewnętrznych, patrz lista poniżej, lub osób, które potrzebują dostępu do danych, aby zapewnić regularne aktualizacje oprogramowania Shoprware sklepów Zenner lub dało. Podręcznik opisuje procesy, które nie zostały tutaj wyjaśnione.

14. Brak sprzedaży danych

Zasadniczo nie kupujemy ani nie sprzedajemy danych od stron trzecich i stron trzecich w celach reklamowych lub zarabiania pieniędzy.

15. Anulowanie
Klient lub użytkownik ma możliwość wycofania zgody na gromadzenie, przetwarzanie lub wykorzystywanie swoich danych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Następnie są one usuwane z bazy danych sklepu zennershop.de. Dane, które doprowadziły do ​​faktur, anulowania, dostaw i przekazów pieniężnych po dokonaniu zakupu, nie mogą zostać odwołane, ponieważ są potrzebne do utworzenia bilansu i podatku VAT. Odwołanie należy wysłać na adres info@zennershop.de lub na piśmie.

Zenner Beteiligungen GmbH z. H. of Data Protection Officer
Brunnenweg 2
66129 Saarbruecken

16. Powiadomienie o numerze telefonu i adresie e-mail. Dane te są ważne dla rozliczenia transakcji w przypadku problemów (takich jak czas dostawy, adres dostawy, utrata towarów, gwarancja, prawo do odwołania, zwrot towaru, opis przedmiotu, wsparcie).
17. Tożsamość odpowiedzialnego organu
Odpowiedzialnym organem w rozumieniu ustawy o ochronie danych jest:

Zenner Beteiligungen GmbH z. H. of Data Protection Officer
Brunnenweg 2
66129 Saarbruecken


18. Linki do prywatności, np. przez Ebay, Rakuten, Amazon, tłumacza internetowego, PayPal, Amazon Pay, DHL i DPD, Shopware, Magnalister, Train Line45

Dla Twojej informacji przedstawiamy tutaj niektóre zasady ochrony prywatności firm, z którymi mamy umowy.

Wszystkie te firmy zobowiązały się we Wspólnocie Europejskiej do przestrzegania DS-GVO.

Polityka prywatności w serwisie eBay: https://pages.ebay.de/help/policies/privacy-policy.html

Polityka prywatności Amazon: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=201909010

Oświadczenie o ochronie danych w Rakuten: https://www.rakuten.de/info/datenschutz

Polityka prywatności w PayPal: https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full

Polityka prywatności w Amazon Pay: https://pay.amazon.com/en/help/201751600

Polityka prywatności w DHL: https://www.dhl.de/de/toolbar/footer/datenschutz.html

Polityka prywatności w DPD: https://www.dpd.com/en/siteutilities/data_protection

Polityka prywatności w Magnalister: https://www.magnalister.com/de/datenschutz/

Polityka prywatności w Shopware: https://de.shopware.com/datenschutz/

Polityka prywatności na stronie https://www.train-line45.de/datenschutz (w charakterze nadawcy Zennera)

Polityka prywatności na stronie http://pages.webinterpret.com/rs/658-RPA-926/images/privacy-policy.pdf

Zawiadomienie przez Shopware, której polityki prywatności powinien przestrzegać handlowiec

Polityka prywatności na https://de.shopware.com/media/pdf/48/1d/9f/DSGVO_Whitepaper.pdf

 
19. Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności, sprawdź, czy Zenner przestrzega polityki prywatności i dostarcza dokumentację, taką jak: lista czynności przetwarzania, spis treści, a kontrakty na przetwarzanie danych o zamówieniu oraz IT koncepcja bezpieczeństwa dajemy tylko do Federalnego Komisarza Ochrony Danych i Wolności Informacji (BfDI) lub agencji krajowej Saary.

 

Wyświetlony