Het terugtrekken


Het terugtrekken (Widerrufsrecht Niederländisch)

Het terugtrekken

annulering

U hebt het recht om dit contract binnen 30 dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.
De opzegtermijn begint op de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.
Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient u contact met ons op te nemen

Zenner Beteiligungen GmbH
Peter Zenner
Brunnenweg 2
66129 Saarbruecken
Telefoonnummer: +49680521019
E-mail adres: info(at)zennershop.de

door middel van een duidelijke verklaring (zoals een brief verzonden per post, fax of e-mail) van uw beslissing om terug te trekken uit dit contract. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, wat niet verplicht is. Om de annuleringsperiode te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn. Gevolgen van de opname: als u zich terugtrekt uit dit contract, hebben we u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het geven van een andere bezorgmethode dan degene die wij aanbieden om de meest gunstige standaardlevering te hebben gekozen), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag van de terugzending.
Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; In geen geval worden deze kosten voor terugbetaling in rekening gebracht.

We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
U moet de goederen onmiddellijk aan ons terugsturen en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt vóór de deadline van veertien dagen. U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen. Als de goederen verloren zijn gegaan, bent u als koper aansprakelijk voor de schade. Het is daarom raadzaam om de goederen te verzekeren. We sturen geen retourcertificaten tenzij een garantieclaim plaatsvindt.

Acceptatieplicht: Goederen die al onderweg zijn naar u en vervolgens niet meer willen, u moet deze naar behoren en op uw risico accepteren en retourneren. Een weigering van acceptatie kan leiden tot verlies van goederen of retouren naar de Zenner Gartenbahn vele weken later.

afschrijvingen:

U hoeft alleen te betalen voor een mogelijk waardeverlies van de goederen, als dit waardeverlies het gevolg is van een behandeling die niet noodzakelijk is voor het onderzoeken van de aard, kenmerken en werking van de goederen. Gebruik van de goederen is niet toegestaan.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op contracten:
voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of verstrekking door de consument gezaghebbend is of die duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Voorbeeld van uittredingsformulier / retourformulier

Als u het contract wilt opzeggen, bel ons dan: Tel 0049 6805 21019 of vul dit alstublieft
Formulier en stuur het terug per e-mail, pdf of brief naar:

Zenner Beteiligungen GmbH
Peter Zenner
Brunnenweg 2
66129 Saarbruecken

info(at)zennershop.de


Bij deze herroep ik / wij (*) het contract dat door mij / ons (*) is gesloten voor de aankoop van de volgende goederen (*)

Levering van de volgende dienst (*)
...........................................
...........................................
Besteld op (*) / ontvangen op (*):
...........................................
Naam van de consument (en):
...........................................
Adres van de consument (en):
...........................................
...........................................
Handtekening van de consument (en):
...........................................
Datum:
...........................................
_______________________________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

________________________________________________________________________________________________________________

Laatst bekeken