Likvidace


likvidace (Entsorgung Tschechisch)


Likvidace baterií, baterií, staré elektroniky a obalového materiálu
Ve společnosti Zennershop.de jsou na německém trhu nabízeny žádné baterie a baterie k prodeji nebo nejsou zahrnuty do dodávky různých položek. Podle nařízení o bateriích (BattV) § 9 jsme v této souvislosti povinni jako prodejce informovat naše zákazníky o následujících skutečnostech:

Prosíme, likvidujte baterie a dobíjecí baterie zákonem stanoveným obecním sběrným místem nebo je odevzdejte bezplatně na místě nebo u nás. Vyřazení baterií a baterií v domovním odpadu je výslovně zakázáno nařízením o bateriích, protože obsahují toxiny. Baterie, nabíječky a lokomotivy, které jste obdrželi od Zennershop.de, na eBay nebo Amazon, můžete získat zdarma i na níže uvedené adrese nebo dostatečné poštovné vrátit se k nám poštou. To se týká pouze baterií a dobíjecích baterií, které doporučujeme v našich lokomotivách.

- Je-li expresní doručení Jedna baterie je to žádoucí v Německu na zvláštní žádost, Zenner poskytuje pouze baterie vyrábějí společnosti, které jsou registrovány u Úřadu pro ochranu životního prostředí podle článku 3, odstavec 4 BattG nebo emfpfiehlt dodavatele.
- Baterie a dobíjecí baterie nejsou součástí zámoří a EU není součástí zboží. Zenner poskytuje zákazníkům zdroje na vyžádání.

Dodací adresa starých baterií a použitých baterií typu, který používáme v některých našich lokomotivách:
Zenner Beteiligungen GmbH
Brunnenweg 2
66129 Saarbruecken
Německo
 
Vrácené nebo vrácené baterie a dobíjecí baterie nebo stará elektronika budou likvidovány v souladu s právními požadavky. Baterie, které obsahují škodlivé látky, jsou označeny symbolem přeškrtnutého koše. Význam symbolů podle § 17 odst. 1 a znaků podle § 17 odst. 3 jsou přiloženy k zboží, i když nebyly uzavřeny žádné baterie nebo baterie. Pod symbolem odpadkového koše je symbolem prvku obsaženého znečišťujícího prostředku, znamená to jeho chemický název.

    Pb = olovo
    Hg = rtuť
    Cd = kadmium

Likvidace elektrických spotřebičů

Staré elektrospotřebiče nesmějí být likvidovány s domácím odpadem. Toto nařízení platí pro všechna elektronická a elektrická zařízení bez ohledu na jejich věk. Patří sem například transformátory, elektrické lokomotivy, elektrické spínače a žárovky. Pozor: Nemáme povoleno nabíjet baterie a nabíječky kvůli různým právním předpisům v jiných evropských zemích, protože v každé zemi EU nemáme odpovídající registraci. Ve vaší zemi však najdete ve výrobci schválené a registrované low-cost baterie a nabíječky, např. pro naši lokomotivu BR99-6001 jako RC Tamiya nabíječku s 7.2 V s Tamiya zástrčkou a jako 7.2 V RC baterie s Tamiya zástrčkou. Nabíječe mohou např. nemůže být dodáno do Anglie kvůli ostatním normám zástrčky. Zahraniční přeprava baterií NiMH vzduchem je zakázána, protože mají zkrat nebo mohou explodovat. V Německu máme registrační číslo WEEE č. DE 91841063 v registru odpadních elektrických zařízení registruje EAR pro vlastní lokomotivy. Jsme povinni sdělit toto zařízení a vrátit ho zdarma jako elektronický odpad.

U ostatních značkových výrobků mají výrobci Piko, LGB, TrainLine45, NewRay, Liliput, Bachmann také tuto registraci WEEE.
Elektronická a elektrická zařízení jsou bezplatně převzata městy a městy a námi. Návrat se uskutečňuje v sběrných místech (např. V skladech pro recyklaci, v sběrném objemu odpadu). Zčásti je nabízena i pickup. Elektronická zařízení, která jste obdrželi od společnosti Zennershop.de, můžete také bezplatně nebo dostatečně vyúčtovat poštou na adresu:
Zenner Beteiligungen GmbH
Brunnenweg 2
66129 Saarbruecken
Německo

Vyhláška o obalových licencích:

Společnost Zenner obdržela licenci k prodeji UP5180 pro obalový materiál z www.usepac a splnila tak podmínky duálního systému pro prodejní obaly podle § 6 nařízení o obalech.

Zobrazeno