Podmínky

 
podmínky

 Všeobecné obchodní podmínky (od 1.5.2019)

 § 1 Obecně

(1) Tyto obchodní podmínky platí pro všechny smlouvy, dodávky a další služby společnosti Zenner Beteiligungen GmbH, zastoupené jediným jednatelem Dr. Ing. Peter Zenner, Brunnenweg 2 66129 Saarbrücken (dále jen "prodávající") týkající se internetového obchodu www.zennershop.de a všech doménových subdomén. Odchylné předpisy zákazníků se nevztahují, pokud to prodávající písemně nepotvrdil. Přednost mají vždy individuální dohody mezi prodávajícím a zákazníkem.

 (2) Prodávající nabízí zákazníkům v internetovém obchodě www.zennershop.de nové a použité zboží k prodeji.

 Jako zákazník jsou uznáni pouze dospělí starší 18 let, ledaže je jim svolení opatrovníků.

 (3) Zboží, které nastavuje Shopware na www.zennershop.de a nahraje prostřednictvím Magnalister na Ebay, Amazonu nebo jiných online portálech, podléhá také těmto podmínkám, pokud trh nemá své vlastní podmínky. V Amazonu a Ebay jsou opět reprodukovány v příslušném obchodě Zenner.


§ 2 Uzavření smlouvy

(1) Smlouva je uzavřena potvrzením o přijetí prodávajícím. Zákazník odešle vložením zvoleného zboží do nákupního košíku a kliknutím na tlačítko "koupit" "tlačítko objednávky" nabídku prodávajícímu, která toto zkontroluje. Procesy jsou automatizované.

(2) Zákazník má také možnost se s prodávajícím informovat o konkrétní položce. Po obdržení takové žádosti prodávající podá zákazníkovi odpovídající nabídku e-mailem, dopisem nebo faxem. Smlouva je uzavřena pouze tehdy, když zákazník tuto nabídku přijme. Kupující v podstatě souhlasí s nákupem, že prodávající se s ním může obrátit na zpracování objednávek telefonicky, poštou, e-mailem, faxem nebo jinými běžnými komunikačními prostředky.

(3) Text smlouvy je uložen. Zákazník obdrží text smlouvy e-mailem.

 

(4) Jazyk smlouvy. Německý jazyk je v zásadě právně závazným jazykem smlouvy. Platí pouze německý popis výrobku. V Zennershopu jsou zabudovány jazykové nástroje, které umožňují porozumění ve více než 100 jazycích. Překlady však nejsou závazné, protože tyto nástroje mohou vytvářet nesprávné překlady. V případě pochybností má kupující možnost kontaktovat prodávajícího nebo napsat e-mail. Před placením je nejlepší požádat o fakturu, zejména pokud jsou vypočítané přepravní náklady nesprávné. Prodávající je pak schopen opravit.

§ 3 ceny, náklady na dopravu, způsob platby, poplatky za připomenutí

(1) Pro objednávky přes internetový obchod platí zde uvedené ceny. Všechny ceny jsou konečné ceny.

(2) Náklady na dopravu jsou zahrnuty v ceně v Německu.

(3) Doručení objednateli prodávajícím se provádí dle přání zákazníka proti následujícím platebním prostředkům: záloha bankovním převodem, platba předem Paypal, kreditní karta přes PayPal, Amazon Pay, hotovost na inkasu. Dodání na účet je možné pouze ve výjimečných případech, a to v případě, že zákazník objednal několikrát a zaplatil v krátké době.

(4) Pokud si zákazník zvolí platbu předem bankovním převodem (IBAN, BIC), je platba splatná nejpozději do 7 kalendářních dnů po uzavření smlouvy. Platba je splatná nejpozději do 7 kalendářních dnů po fakturaci. Dodání na dobírku není možné. Bez ohledu na způsob platby, který si zákazník zvolí v rámci EU, nebudou účtovány žádné další poplatky. Mimo EU jsou poplatky účtovány pouze v případě, že to od vás přímo požaduje poskytovatel platebních služeb (banka, PayPal, Amazon Pay a další). Prodávající nehradí žádné poplatky, tj. Částku nejlevnějšího převodu, např. PayPal převyšuje, protože bankovním převodům z vaší banky mimo EU mohou vzniknout vysoké poplatky, které neplatíme.

(5) Prodávající může uplatnit nárok na náhradu škody v souladu se zákonnými předpisy a / nebo odstoupit od smlouvy. Prodávající účtuje zákazníkovi paušální poplatek ve výši 8 eur. Další dodávka na účet pak již není možná.

(6) Prodávající je povinen vystavit objednateli vždy fakturu, která mu bude poskytnuta při dodání zboží nebo jinak obdržena v textové podobě.

§ 4 Dodávka, převod rizika, identifikační oznámení

(1) Není-li dohodnuto jinak, objednané zboží bude doručeno na adresu uvedenou zákazníkem. Dodávka je provedena ze skladu prodávajícího, v několika případech od výrobce nebo je výrobek poprvé vyroben.

(2) Prodávající si vyhrazuje právo provést částečnou dodávku, pokud se to ukáže jako výhodné pro rychlé zúčtování a částečná dodávka není pro zákazníka nepřiměřeně nepřiměřená. Dodatečné náklady vyplývající z částečných dodávek nebudou zákazníkovi účtovány.

(3) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit povinnost splnit smlouvu, má-li být zboží dodáno dodavatelem v den dodání a dodávka je zcela nebo částečně vynechána. Tato výhrada vlastní dodávky platí pouze v případě, že prodávající neodpovídá za nedodání. Prodávající neodpovídá za nepřítomnost služby, pokud byla s dodavatelem včas uzavřena tzv. Shodná zajišťovací transakce pro plnění smluvních závazků. Pokud zboží nebude dodáno, prodávající o této skutečnosti neprodleně informuje zákazníka a vrátí již zaplacenou kupní cenu a přepravní náklady.

(4) Riziko náhodné ztráty a náhodného poškození zboží přechází na zákazníka při jeho přepravě. Pokud je zákazník podnikatelem, přechází nebezpečí náhodné ztráty a náhodného poškození zboží, jakož i riziko zpoždění na odesílatele, dopravce nebo osobu určenou k provedení zásilky při dodání zboží.

(5) Dodáváme také do následujících zemí: Německo (dodací lhůta: cca 3 dny), EU (dodací lhůta: cca 10 dní) po celém světě (dodací lhůta: cca 14 dní).

 (6) Zboží, které bylo speciálně vyrobeno podle specifikace zákazníka a které bylo funkční před odesláním, může prodávající vrátit pouze v případě, že došlo k poškození při přepravě.

 

§ 5 Označování zboží pro děti ve věku od 3 do 14 let a nad 14 let.

Model železničních vozů reprezentovaných prodávajícím má lokomotivy a vozy s prohlášením o shodě. Mohou být také použity jako hračky pro děti ve věku od 3 do 14 let. Modelové železnice však spadají do kategorie zmenšených modelů, které nejsou považovány za hračky podle směrnice 2009/48 / ES, pokud jsou označeny pro sběratele starší 14 let. Odkazujeme na odkaz: http://www.ce-zeichen.de/klassifizierun ... linie.html. Prodávající nenabízí zboží všech značek nabízených prodávajícím jako hračky pro batolata, ani pro děti, ale jsou vzorovými výrobky pro sběratele a osoby starší 14 let. Připravené modely, které nejsou soupravy a mají elektrický pohon, podléhají požadavkům na označování v důsledku směrnice EMC. To platí např. Pro pro lokomotivy. Zboží jako Na budovy, postavy, koleje, mechanické náhradní díly, příslušenství a modely vozidel jako sběratelské předměty se nevztahuje požadavek na shodu, norma stroje, směrnice o nízkém napětí ani směrnice o elektromagnetické kompatibilitě, ani nejsou relevantní pro bezpečnost. Jsou to sady pro větší systémy. Na elektronické soupravy nebo soupravy lokomotiv, které jsou prodávány soukromým osobám starší 14 let, se nevztahuje směrnice o hotových strojních zařízeních, směrnice o nízkém napětí ani směrnice o EMC.

 

§ 6 Pokladna přes Shopware

 Nákup je prováděn společností Zenner Beteiligungen GmbH prostřednictvím serveru Shopware AG. Kupující proto souhlasí s převodem svých údajů pro nákup Shopware (www.shopware.de). Prodávající zaručuje, že tyto údaje budou použity pouze pro tento účel. Data obsahují fakturační adresu, dodací adresu, e-mail a telefonní číslo, viz také zásady ochrany osobních údajů.

 
§ 7 Právo na odstoupení od smlouvy

Zákazníci, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu § 13 BGB, mají nárok na zákonné právo na odstoupení od smlouvy. Informace naleznete ve storno podmínkách.

§ 8 Ochrana osobních údajů
Přijetím těchto podmínek kupující rovněž potvrzuje, že si přečetl zásady ochrany osobních údajů a uznal je.

 
§ 9 Zachování vlastnictví

Dodané zboží zůstává majetkem prodávajícího, dokud nebudou splněny všechny nároky ze smlouvy. V případě, že je zákazník právnickou osobou veřejného práva, veřejným zvláštním majetkem nebo podnikatelem při výkonu své obchodní nebo samostatné profesní činnosti, i mimo stávající obchodní vztah až do vyřízení všech pohledávek souvisejících s prodávajícím právo na smlouvu.

§ 10 záruka

Pokud se vyskytnou závady, má zákazník nárok na zákonná záruční práva v souladu s následujícími ustanoveními. Pokud jsou do smlouvy zapojeni pouze obchodníci, platí §§ 377 a násl. Bez výslovného písemného ujištění prodávajícího není přípustný odpočet z kupní ceny v důsledku vady. Odchylky technologie a na fotografiích zobrazených v obchodě si prodávající vyhrazuje.

Zákazník se zavazuje v záruční době, pokud chce využít záručních služeb, k nakládání se zbožím jako s preventivním opatřením a k provedení odpovídající údržby sám nebo k jeho provedení prodávajícím. To platí zejména při vyšších kilometrech u lokomotiv. Nedodržení nezbytné údržby může způsobit ložiska v pohonu a na jiných místech, např. suchý v tyči a tak se červ, ozubená kola a další části zničí. To však znamená, že záruka zaniká. Unmonitored disky jsou jasně identifikovatelné. Je-li třeba poznamenat, že pohon je znovu odborně namontován a není zničen nesprávnou instalací. Za zaslané vadné lokomotivy, které jsou ještě v záruční době, kdy byly v důsledku chybějícího maziva zničeny šrouby, ozubená kola nebo jiné části, budou účtovány náhradní díly a jedna hodina s 35 Euro. Pravidelnou údržbu nabízí prodávající za použité zboží za poplatek.

 
§ 11 Odpovědnost

Mimo odpovědnost za věcné a právní vady odpovídá prodávající bez omezení, pokud je příčina škody založena na úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Zodpovídá také za lehce nedbalostní porušení základních povinností (povinností, jejichž porušení ohrožuje dosažení účelu smlouvy) a za porušení kardinálních povinností (povinností, jejichž naplnění v první řadě zajišťuje řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržování zákazník pravidelně věří) , ale pouze pro předvídatelné škody typické pro smlouvu. Prodávající neodpovídá za lehce nedbalostní porušení povinností jiných než uvedených výše.

 

Zákazníci a dodavatelé jsou povinni si navzájem pomáhat v případě vadného zboží, ztráty zboží nebo poškození při přepravě tak, aby byla minimalizována škoda na obou stranách. Vadné zboží je vráceno prodávajícímu, pokud není zákazník ochoten sám opravit drobné škody. V případě ztráty zboží odpovídá prodávající. Zboží je považováno za ztracené, pouze pokud jsou dodrženy stanovené lhůty dopravních podniků pro stanovení ztráty. Tato doba se vztahuje i na vadné zboží nebo poškození při přepravě. Je zde nastaveno na 6 týdnů. Obě strany se dohodly, že se nebudou hodnotit negativně, pokud každá strana přispěla k vyřešení problému v této lhůtě.

 

Zboží do 30 Euro hodnoty zboží (obvykle malé náhradní díly v Maxibrief nebo obálka) jsou nabízeny bez pojistky a odeslány v souladu s nepojištěnými. Razítko nebo zboží razítko nebo zboží razítko je přilepená na něm. Neexistuje žádné číslo sledování. V zahraničí dosahuje hmotnost tohoto výrobku až 500 g do vnitrozemí až 1000 g. Rychlejší a bezpečnější toto zboží lze zaslat doporučeným dopisem nebo podobným postupem od 1.1.2019 u Deutsche Post. Příplatek dle tabulky poplatků Deutsche Post. Je pojištěna do výše 30 eur a má sledovací číslo. Prodávající odpovídá za ztrátu nepoškozeného zboží.

§ 12 Závěrečná ustanovení

(1) Změny nebo dodatky k těmto podmínkám musí být učiněny písemně. To platí i pro vzdání se tohoto požadavku písemné formy.

(2) Platí právo Spolkové republiky Německo. Povinná ustanovení státu, ve kterém máte obvyklé bydliště, zůstávají nedotčena.

(3) Je-li zákazník obchodníkem, právnickou osobou podle veřejného práva nebo zvláštním fondem veřejného práva, je místem příslušnosti pro všechny spory vyplývající ze smluvních vztahů mezi zákazníkem a poskytovatelem bydliště poskytovatele.

(4) Pokud by jednotlivá ustanovení této smlouvy byla neúčinná nebo v rozporu se zákonnými ustanoveními, tím nejsou dotčena zbývající ustanovení smlouvy. Neúčinné ustanovení bude nahrazeno vzájemnou dohodou smluvních stran právně platným ustanovením, které se blíží ekonomickému účelu neúčinného ustanovení. Výše uvedené ustanovení platí pro regulační mezery.

 

(5) Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní online řešení sporů (platforma OS), ke které má kupující přístup na adrese http://ec.europa.eu/odr.

Poslední změna Stav 1.5.2019

Zobrazeno