Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů, Datenschutzerklärung

Zásady ochrany osobních údajů podle společnosti DS-GVO, společnosti ZENNER Beteiligungen GmbH, platné od 25. května 2018, viz také https://dsgvo-gesetz.de/

Vaše osobní údaje jsou vaše a je to vaše základní právo zbavit se. Vaše údaje, které jste nám svěřili, chráníme podle našich nejlepších znalostí a přesvědčení a nebudeme Vás zneužívat. Máme tendenci mít pasivní roli.

S následujícím prohlášením dodržujeme zákonnou povinnost informovat a informovat vás jako zákazníka o ukládání dat, druhu údajů, jejich účelu a totožnosti. Také vás upozorníme na první přenos a typ přenášených dat.

1. Předmět ochrany údajů
Předmětem ochrany údajů jsou osobní údaje. Jedná se o podrobnosti o osobních nebo věcných okolnostech konkrétní nebo identifikovatelné fyzické osoby. Například jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, ale také údaje o použití, jako je například adresa IP počítače.

2. Automatické shromažďování, zpracování a používání anonymních dat
Automaticky shromažďujeme, zpracováváme nebo používáme neosobné informace, které nám prohlížeč předává (cookies).

Pokud jste jako zákazník u nás v obchodech Zenner, např. objednávejte prostřednictvím společnosti Ebay, Amazon, Rakuten, Webinterpret nebo na adrese www.zennershop.de, zadejte své jméno a příjmení, fakturační adresu a / nebo adresu doručení, e-mailovou adresu a telefonní číslo v softwaru Shopware. Tato data je Magna Lister (viz https://www.magnalister.com) uložen Ebay, Amazon, Rakuten nám dostupných serverů, na kterých sofware společnost Shopware (viz https://de.shopware.com) , funguje náš obchod.
Pouze osoby, s nimiž máme dohodu o ochraně údajů a k nimž zde přistupujeme.

Pro každý záznam Ebay, Amazon, Rakuten nebo Zennershop má zákazník uživatelské jméno a heslo. Může si uchovat své vlastní údaje nebo sám sebe vymazat. Pokud heslo bylo zapomenuto, může požádat o nové heslo.

Záznamy zahrnují:
Typ prohlížeče / verze, - operační systém, URL odkazovače (zdroj odkazu), IP adresa (název hostitele počítače), čas požadavku serveru
Pro většinu webových prohlížečů je možné zvolit nastavení pomocí funkce "Nastavení" na liště nabídek, takže prohlížeč zákazníka nebude v budoucnosti přijímat nové soubory cookie ani nevypíná cookies, které již byly přijaty. To však může vést k narušení jednotlivých funkcí webové stránky. Pokud však chcete snížit používání souborů cookie, ujistěte se, že každý počítač a každý prohlížeč, s nímž pracujete, má požadovanou úroveň ochrany.

2a Povolení k e-mailové reklamě

Při registraci na zennershop.de, Ebay, Amazon nebo Rakuten na náš bezplatný informační bulletin nám výslovně dáte svůj souhlas s tím, že pravidelně obdržíte od nás e-mailové zajímavé nabídky. Vaše e-mailová adresa nebude sdílena s jinými společnostmi. Můžete svůj souhlas s použitím e-mailové adresy odvolat k propagačním účelům kdykoliv s budoucím písemným účinkem nebo odstranit zaškrtnutí.

2b. Kontakt přes "Kontakt" nebo Vadný produkt zrušením:

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím formulářů, dejte nám prosím také svolení, abychom vás kontaktovali. Ve vašem e-mailu uvidíte váš souhlas se slovem "soukromí": s hodnotou 1. Tímto jsme splnili naši povinnost poskytnout dokumentaci.

3. Sběr, zpracování a používání osobních údajů
V podstatě se nevyžaduje shromažďování, používání nebo používání osobních údajů pro použití našich webových stránek k prohlédnutí našeho doručení programu zennershop.de nebo Ebay, Amazon nebo Rakuten. To se nám nestalo.
Pro shromažďování, zpracování nebo užívání dat je to pouze v případě, že jste jako zákazník dobrovolně zadali své osobní údaje nebo nám zavolali telefonicky nebo písemně nebo ústně, abychom zpracovali objednávky nebo předplatné, abyste mohli tyto údaje vytvořit v elektronické podobě. To může být nutné v následujících případech:
Jméno, jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo, způsob platby (PayPal, Amazon Pay, bankovní převod, kreditní karta,

 4. Přenos dat ze zahraničí a do zahraničí

4a) Přenos údajů z Evropské unie a do Evropské unie
Vždy předat veškeré údaje shromažďovány, pokud jsou používány k provádění účetnictví a zakázky na eBay, Amazon, Rakuten, WebInterpret a zennershop.de a Bezahluns- nebo účely dodací bzw.an společnosti DPD, DHL, German Post a UPS.

Tato data jsou přenášena na zpracování objednávek a dodání od a do zahraničí, pokud Internet Shop (Ebay, Amazon, WebInterpret) používá Domaine zahraničí. V takovém případě existuje smlouva se zahraničními obchody.

V podstatě neprodáváme žádné údaje ani v rámci Německa, ani v Evropské unii.

WebInterpret je poskytovatel služeb pracující na eBay a Amazon prodejen v zahraničí pro nás a dělá překlady pro nás, aby evropští zákazníci mohou objednat od nás.

WebInterpret S.A.S, společnost se základním kapitálem 2,661,854.23 eur, zapsaná v
Registrace du Commerce et des Sociétés (RCS, obchodních a podnikových rejstříků) v Grasse pod RCS číslo 501 216 071, který se nachází v 1501 Route des dolines-Le Thélème, Sophia Antipolis 06560 Valbonne, Francie. Tato společnost předává objednávky se zákaznickými údaji z našich zahraničních obchodů Ebay a Amazon. Tyto příkazy se zdají k vyzvednutí na Ebay.de a Amazon.de a jsou přenášeny přes Magna Lister v zennershop.de.


4b) Přenos dat z a do neevropských zemí.

Osobní údaje zákazníků nebo uživatelů ze zemí mimo Evropu bude přenášen pouze na zpracování objednávek ze zemí mimo Evropu, pokud Evropská komise potvrdil dotčené státy „odpovídající úroveň ochrany“. Toto není ten případ, dáváme jako odesílatel datových „vhodná ochranná opatření“ pro jejich bezpečnost. Pokud to není možné, objednávku odmítáme a data odstraníme. To vzhledem k tomu, Opěradla povědomí je na základě smluv s internetovými portály, které nám zajišťují splnit DS-GMO. My nepřenášejí žádná data z evropských EU zákazníky v mimoevropských zemích s tím, že brání úpravou obchody, které evropští zákazníci nakoupit dat z bezpečnostních důvodů mimo EU.

Jsme předávat pouze údaje o provádění příkazů na eBay, Amazon, Rakuten, WebInterpret a zennershop.de a Bezahluns- nebo účely dodací bzw.an společnosti DPD, DHL Deutsche Post a UPS.

Tato data jsou přenášena z uvnitř i vně Evropy, v případě, že Internetový obchod eBay, Amazon, nebo WebInterpret používá doménu mimo Evropu. V tomto případě je smlouva s internetovými portály zahraničních obchodů. Tam jsou zejména obchody na eBay v USA a Kanadě a Austrálii

V zásadě neprodáváme žádné údaje, zejména ne v zemích mimo Evropu.

WebInterpret je poskytovatel služeb pracující na eBay a Amazon prodejen v zahraničí pro nás a dělá překlady pro nás, takže i neevropské si zákazníci mohou objednat od nás.


5. Použití údajů o použití pro fakturaci
Používáme údaje o využití o konci procesu využití také, pokud jsou tyto údaje nutné pro účely vyúčtování zákazníka nebo našich daňových přiznání (takové účetní údaje jsou zrušeny v elektronické nebo tištěné podobě 10 let). Nosíme ji s sebou využití dat o zákazníkovi o uvolnění prostředků z různých Telemedia, jako je eBay, Amazon, Rakuten a Zenner obchodě v obchodě zboží, pokud to není nutné pro fakturaci. poskytovatel služeb nebo budeme blokovat data a archiv musí plnit stávající právní, zákonné nebo smluvní doby uchovávání.

Přístup k údajům zákazníků související mají pouze inspektorem, vedení a zaměstnanců, kteří pracují na zboží a dodat. V současné době jsou naši tři zaměstnanci. Tito se písemně zavázali zacházet s údaji důvěrně v souladu s DSGVO.

6. Zveřejnění údajů třetím osobám
Informace o fakturaci poskytujeme dalším poskytovatelům služeb nebo třetím stranám v rozsahu nezbytném pro stanovení mezd a fakturace s uživatelem, pokud existuje dohoda se třetí stranou. (Příklad PayPal, Amazon Pay, Odesílatel jako DPD, DHL, UPS a další). Pokud jsme uzavřeli smlouvu s třetí stranou o vybírání poplatku, můžeme tuto třetí stranu poskytnout fakturační údaje, pokud je to nezbytné pro tento účel. Pro účely průzkumu trhu jiných poskytovatelů služeb mohou být předávána pouze anonymní data o použití. Podepsali jsme smlouvy se všemi partnery, kteří používají naše data. Je to hlavně Ebay, Amazon, Rakuten, DHL a DPD, UPS, PayPal, Amazon zaplatit a Vereinigte Volksbank např. Ty přizpůsobily vaši politiku ochrany osobních údajů GDPR a zajistily, že se s těmito údaji zachází podle tohoto zákona.

6a. Při platbě přes PayPal, kreditní kartou přes PayPal, inkasa přes PayPal nebo - pokud by byla poskytována - „nákup na účtu“ přes PayPal dáváme platební údaje během zpracování platby na PayPal (Europe) S.à R. L. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko (dále jen "PayPal"). PayPal rezervy pro způsoby platby kreditní kartou přes PayPal, inkaso přes PayPal - před provedením kontroly kredibility „nákupu na účet“ via PayPal - je-li nabízena. Výsledkem kreditní kontroly statistické pravděpodobnosti selhání používá společnost PayPal za účelem rozhodování o poskytnutí příslušného způsobu platby. Úvěrové informace mohou obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. Skóre). Pokud jsou výsledky hodnocení zahrnuty do výsledků úvěrového hodnocení, vycházejí z vědecky uznaného matematického statistického postupu. Výpočet hodnot skóre zahrnuje mimo jiné i adresová data. Doplňující informace ochrana dat, včetně použitého úvěrovými institucemi, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

6b. Pořadí zpracování Amazon přes poskytovatele služeb Amazon (Amazon EU S.à R. L., 5, Rue Plaetis 2338, Lucembursko), vaše data objednávek jsou poskytovány od Amazonu, což nám umožňuje zpracovávat objednávky. Vaše osobní údaje budou předány společnosti Amazon pouze za účelem zpracování online objednávky. Podrobnosti týkající se ochrany údajů v Amazonii a ochrany osobních údajů ze serveru Amazon si můžete prohlédnout na následujícím odkazu: http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401

6c. Použití videí (např. Youtube, Vimeo)

Tyto webové stránky používají funkci vkládání YouTube pro zobrazení a přehrávání videa poskytovatele "Youtube". Zde je použit rozšířený režim ochrany osobních údajů, který podle informací o poskytovateli informací ukládá informace o uživateli pouze při přehrávání videa / videa v pohybu. Když se spustí přehrávání vložených videí YouTube, poskytovatel "Youtube" používá soubory cookie ke shromažďování informací o chování uživatelů. Podle tipů "Youtube" jsou tyto programy využívány mimo jiné k zachycení statistik videa, zlepšení uživatelsky přívětivosti a zabránění zneužívání. Bez ohledu na reprodukci vloženého videa pro připojení k síti Google „DoubleClick“ je zaznamenán pro každý hovor z této webové stránky, které mohou vyvolat další operace zpracování dat bez našeho vlivu.
Další informace o ochraně dat na serveru YouTube naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy

7. Reklama, průzkum trhu, návrh založený na potřebách telemedie
Pro účely daňového přiznání, inzerce, průzkumu trhu nebo pro návrh telemedie založené na potřebách můžeme při používání pseudonymních údajů shromažďovat profily využití.
Profily využití nejsou sloučeny s údaji o nosiči pseudonymu. Proti použití údajů pro reklamy, průzkum trhu nebo bankovní orientovaného návrhu Telemedia máte nárok na právo odstoupit od smlouvy, což nás zavazuje k odstranění těchto informací prostřednictvím informálního Anscheiben na info@zennershop.de. Vy jako zákazník můžete také vymazat data v Shopware na adrese www.zennershop.de prostřednictvím vašeho Passowortu.

 8. Maloletí
Zvláště nás zajímá ochrana osobních údajů dětí. Z tohoto důvodu neumožňují žádné shromažďování, zpracování nebo využívání údajů o nezletilých osob, s výjimkou případů, kdy strážci poskytli svůj souhlas. Jakmile zjistíme, že si mladí lidé přejí vstupovat a nakupovat osobní údaje bez souhlasu opatrovníka, nebo pokud jsou zadány osobní údaje o těchto osobách, tyto údaje a příkazy okamžitě vymažeme. Budete schopni pracovat od 18 let.

9. Právo na informace a právo na prohlížení, opravu nebo vymazání údajů v obchodě prostřednictvím hesla
Zákazník nebo uživatel má vždy možnost požádat o informace prostřednictvím neformálního dopisu info@zennershop.de o uložených osobních údajů, včetně těch, které se vztahují k původu dat, příjemců nebo kategorií příjemců, kterým se údaje stejně jako účel skladování. Na fakturách, které jsme uloţili pro dodávky zboží, nalezneme také základní součásti. Na vyžádání vygenerujeme pro zákazníka nové heslo, které mu můžeme sdělit a které pak může znovu změnit.

Na požádání budeme oznamovat stav osobních údajů osobám, jichž se to týká, pouze pokud se můžete jasně identifikovat a jestliže jsme si jisti, že jsme správní osobou. Kritéria jsou dokumentována interně.

10. Osobní údaje týkající se určení DPH a roční rozvahy společnosti Zenner Beteiligungen GmbH.

Aby byly splněny další požadavky daňového úřadu, faktury a dodací listy jsou bezpečně uloženy zákazníky a dodavateli v elektronické podobě nebo vytištěny v archivech. Vy a daňový poradce měsíčního vedení účetnictví. Tyto údaje jsou uloženy po dobu 10 let a poté zničeny.

11. Vymazání, blokování a právo zapomenout na osobní údaje
Zavazujeme se smazat osobní údaje zpracovávané pro vlastní účely, jakmile jejich znalosti již nebudou potřebné pro účely ukládání. Obecně platí, že e-maily starší než 12 měsíců jsou pravidelně smazány, pokud e-maily neobsahují neúplné procesy. Místo vymazání je zablokování, pokud zákonné, zákonné nebo smluvní období uchovávání vylučují vynechání. Důvod se domnívat, že by byla ovlivněna delecí oprávněných zájmů dotyčné osoby nebo zrušení z důvodu určitého typu úložiště není možné nebo pouze za nepřiměřeného úsilí. Osobní údaje Ebay, Amazon, Webinterpret a Rakuten mají ve svých prodejnách Zenneru jen omezený život za rok. Další informace naleznete v prohlášeních o ochraně osobních údajů těchto společností.

Navíc můžete vždy svá data sbírat, opravovat nebo smazat. Budete také smazána, pokud odvoláte svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním a používáním vašich osobních údajů. Pokud se odvolání uskuteční během probíhající obchodní transakce, zrušení se uskuteční ihned po jeho uzavření.

Další závazky týkající se zrušení nebo blokování právních předpisů zůstávají nedotčeny.

12. Technická a organizační opatření, důstojník ochrany údajů.
Zavazujeme se přijmout technická a organizační opatření nezbytná k zajištění provádění pravidel ochrany údajů, pokud je úsilí přiměřené zamýšlenému účelu ochrany. Při komunikaci prostřednictvím e-mailu kompletní zabezpečení dat nelze zaručit ve všech případech, takže doporučujeme zaslat důvěrné informace, nebo při použití eBay, Amazon, Rakuten pouze své e-mailové portály s námi mluvit protože jsou dobře chráněny před nevyžádanou poštou a riziky. Chcete-li nás kontaktovat přímo, použijte kontaktní formulář na adrese www.zennershop.de. Přestože máme méně než 10 zaměstnanců, jmenovali jsme důstojníka ochrany údajů. Prokázal svou schopnost prostřednictvím kurzů a studií literatury. Důstojník ochrany údajů v této funkci není podřízen vedení a tedy nezávislý. Zajišťuje, aby údaje nebyly k třetím osobám bez souhlasu a že zákon je v souladu s DSGVO.

 13. Příručka ochrany dat. 1

Vytvořili jsme Privacy příručka, při manipulaci s daty a obnovy jsou definovány entspechend zákona a smluv s firmami a externími poskytovateli služeb, naleznete v níže uvedeném seznamu nebo osoby, které potřebují přístup k datům s cílem zajistit pravidelnou aktualizaci Shoprware softwaru obchodů Zenner nebo šlo. Příručka popisuje procesy, které zde nejsou vysvětleny.

14. Žádné prodeje dat

Obecně nekupujeme ani neprodáváme údaje od třetích stran a třetích stran, které se používají k inzerci nebo k vydělávání peněz.

15. Zrušení
Zákazník nebo uživatel má možnost odvolat souhlas se shromažďováním, zpracováním nebo používáním svých údajů kdykoli s účinkem do budoucna. Následně jsou odebrány z shopware databáze zennershop.de. Nemohou rušit údaje, které vedly k poukázku účty, zrušení, dodávek a peněžních převodů plateb, protože jsou potřebné pro přípravu rozvah a dani z přidané hodnoty. Odvolání musí být zasláno na adresu info@zennershop.de nebo písemně.

Zenner Beteiligungen GmbH z. H. úředníka pro ochranu údajů
Brunnenweg 2
66129 Saarbruecken

16. Oznámení telefonního čísla a e-mailové adresy. Tyto údaje jsou důležité pro Abwickung dohodu, pokud by mělo dojít k problémům (například, čas dodání, dodací adresu, ztráty zboží, záruky, právo na odstoupení od smlouvy, vrácení, popisu zboží, Support).
17. Totožnost odpovědného orgánu
Zodpovědným orgánem ve smyslu zákona o ochraně údajů je:

Zenner Beteiligungen GmbH z. H. úředníka pro ochranu údajů
Brunnenweg 2
66129 Saarbruecken


18. Odkazy na soukromí, např. Ebay, Rakuten, Amazon, WebInterpret, PayPal, Amazon Pay, DHL a DPD, Shopware, Magna Lister, Train Line45

Pro informaci uvádíme zde některé zásady ochrany osobních údajů společností, s nimiž máme smluvní dohody.

Všechny tyto společnosti se v Evropském společenství zavázaly dodržovat DS-GVO.

Ochrana osobních údajů Ebay: https://pages.ebay.de/help/policies/privacy-policy.html

Ochrana osobních údajů Amazon: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=201909010

Prohlášení o ochraně údajů na adrese Rakuten: https://www.rakuten.de/info/datenschutz

Ochrana osobních údajů pro PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Ochrana osobních údajů na Amazon Pay: https://pay.amazon.com/cs/help/201751600

Ochrana osobních údajů na adrese DHL: https://www.dhl.de/de/toolbar/footer/datenschutz.html

Zásady ochrany osobních údajů na adrese DPD: https://www.dpd.com/cs/siteutilities/data_protection

Ochrana osobních údajů na webu Magnalister: https://www.magnalister.com/de/datenschutz/

Zásady ochrany soukromí na stránkách Shopware: https://de.shopware.com/datenschutz/

Ochrana osobních údajů na adrese https://www.train-line45.de/datenschutz (ve funkci odesilatele společnosti Zenner)

Ochrana osobních údajů při http://pages.webinterpret.com/rs/658-RPA-926/images/privacy-policy.pdf

Oznámení společnosti Shopware, které zásady ochrany osobních údajů by měl online obchodník dodržovat

Ochrana osobních údajů na adrese https://de.shopware.com/media/pdf/48/1d/9f/DSGVO_Whitepaper.pdf

 

19. Další informace z zásad ochrany osobních údajů zjistěte, zda společnost Zenner dodržuje zásady ochrany soukromí a poskytuje dokumentaci, jako například: seznam zpracovatelských činnostech, jejichž obsah a smlouvy na zpracování smluv dat a bezpečnostní koncept IT dáváme jen do spolkového zmocněnce pro ochranu dat a svobodu informací (BfDI) nebo národní agentury pro Sársku.

 

Zobrazeno